ดร.วงศ์รวิศ์ พาณิชย์วรกุล (พี่พีช)

วิชา ชีววิทยา

ประสบการณ์การสอน

  • นักวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัย มหิดล
  • ผู้ช่วยนักวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  • ครูสอนชีววิทยา โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย
  • ครูสอนชีววิทยา โรงเรียนเซนคาเบรียล
  • รับราชการครู โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา
  • รับราชการครู โรงเรียนศึกษานารี