นาย วัฒนภัทร คําวรรณาบูลย์ (พี่โบ๊ท)

วิชาคณิตศาสตร์

ประสบการณ์การสอน

  • สอนพิเศษรายวิชาต่างๆในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เช7น Static Mechanics, Thermodynamics, Heat transfer, Mathematics และอื่นๆ
  • อาจารย์พิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (บางรัก) กทม. สอนรายวิชา คณิตศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กทม. สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ พิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในโครงการโอลิมปิก วิชาการ คณิตศาสตร์
  • สอนพิเศษรายวิชา คณิตศาสตร์ Alevel, TPAT3 ความถนัดด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์