นาย วานนท์ ภู่อยู่ (พี่โอ๊ตทิว)

วิชาเคมี

ประสบการณ์การสอน

  • senior chemistry consultant ที่ปรึกษาวางหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนGifted/SmartSci ของบริษัทwise จัดทำห้องเรียนในโรงเรียนเครือเซนคาเบรียล
  • อาจารย์ผู้สอนสถาบันกวดวิชา Cadet โรงเรียนสำหรับสอบเข้านายร้อย4เหล่าทัพและนายร้อยตำรวจหญิง ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีวะ
  • อาจารย์ผู้สอนสถาบัน TheBts ในรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเคมี9สามัญ เคมีPAT2และONETวิทยาศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนEP โรงเรียนสตรีวิทยา2
  • วิทยากรรับเชิญสอนรายวิชาONETวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปลวกแดง จ.ระยอง
  • อาจารย์ผู้สอนรายวิชา Chemistry ในหลักสูตรInternational A-Level,IGCSE and IB
  • ติวเตอร์ผู้สอนในรายวิชา General chemistry , Organic chemistry และ Biochem ในระดับอุดมศึกษาของนิสิตและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์และแพทยศาสตร์