นางสาว ชัชชญา แสงจันทร์ (พี่ลูกหมี)

วิชา ชีวะ

ประสบการณ์การสอน

  • วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สถาบัน growth up
  • วิทยาศาสตร์ ประถมปลาย
  • ติวสอบแข่งขัน สสวท ijso สอวน
  • ติววิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.1 จุฬาภรณ์ สวนกุหลาบ สตรีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนวชิราวุธ โรงเรียนโยธินบูรณะ
  • ติววิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม สาธิตมศว. สวนกุหลาบ
  • ชีววิทยา เคมี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ วัฒนาวิทยาลัย เตรียมอุดมน้อมเกล้า
  • ติวPAT2 9วิชาสามัญ ชีววิทยา เคมี
  • ติววิชาความถนัดแพทย์ พาร์ทตรรกะ และพาร์ทความเชื่อมโยง
  • สถาบัน U-Passion สาขามาบุญครอง และสาขาอัสสัมชัญธนบุรี