“Uniprep tutor เราเชื่อว่า
นักเรียนยิ่งพร้อม ยิ่งมั่นใจ ในทุกสนามสอบ”

“Uniprep  เป็นสถาบันกวดวิชาที่ติวให้กับนักเรียน ให้พร้อมมากที่สุดสำหรับการสอบแข่งขัน โดยตั้งเป้าหมาย คือ
มุ่งเน้นคุณภาพการเรียนและการสอนเป็นสิ่งสำคัญของนักเรียนในการสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ เพราะความฝันของน้อง
คือ ความฝันของ Uniprep tutor  เช่นกัน”

รู้จัก “Uniprep tutor”

University = เป้าหมาย ของ Uniprep คือ มุ่งมั่น ตั้งใจสอน เน้นคุณภาพการเรียน เพื่อความสำเร็จของนักเรียน คือ การสอบติดเข้าสู่มหาวิทยารัฐ

Preparatory = ใส่ใจ และเอาใจใส่ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน และดูแลเหมือนน้องในครอบครัว เพราะเชื่อว่ายิ่งน้องเตรียมความพร้อมได้มากเท่าไร ยิ่งมั่นใจมากเท่านั้น

Tutor = สถาบันกวดวิชา ที่นอกจากจะเน้นติวความรู้ทางวิชาการ แต่เรายังให้ความสำคัญในการแนะนำ และการโค้ชชิ่ง เพื่อให้น้องมี Growth Mindset ที่ดี เพราะเราเชื่อเสมอว่า “กระดุมเม็ดแรกคือ Growth Mindset หากติดกระดุมเม็ดแรกดี ผลลัพธ์ย่อมดีเสมอ”

“เพราะความฝันของน้อง คือ ความฝันของพี่ๆ Uniprep”