Uniprep Tutor

ยิ่งพร้อม ยิ่งมั่นใจ ในทุกสนามสอบ

Uniprep Tutor เป็นสถาบันกวดวิชา ที่ติวให้กับนักเรียนให้พร้อมมากที่สุด สำหรับการสอบแข่งขัน ในทุกๆสนามสอบ

เป้าหมายคือ คุณภาพการเรียน เป็นส่วนสำคัญในการสอบติด มหาวิทยาลัยรัฐ

คอร์ส VDO ออนไลน์

Pack A -Level คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่ ...

127 Lessons

จำนวนชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง

ราคา 3,490 บาท

วิชา ชีวะ ม.4 เทอม 1

20 Lessons

รหัสวิชา: BO411 ชีววิทยา เนื้อหาม.ปลาย ชุด กลุ่มพื้นฐานทางชี ...

ราคา 3,950 บาท

วิชา ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

17 Lessons

รหัสวิชา: ฟิสิกส์เนื้อหาม.ปลาย ชุด กลุ่มพื้นฐานทางฟิสิกส์

ราคา 3,950 บาท

วิชา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

28 Lessons

รหัสวิชา: MT411 คณิตศาสตร์ เนื้อหาม.ปลาย ชุด เซต,ตรรกศาสตร์ ...

ราคา 3,950 บาท

วิชา เคมี ม.4 เทอม 1

30 Lessons

รหัสวิชา: CH411 เคมี เนื้อหาม.ปลาย ชุด แบบจำลองอะตอม, ธาตุแล ...

ราคา 3,950 บาท

คอร์สสอนสดออนไลน์แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก

คอร์สสอนสด เรียนตัวต่อตัว (online)

คอร์สสอนสด เรียนตัวต่อตัว (online)

ปรึกษาคอร์สเรียน

Uniprep Coaching Club

Group Coaching

1 Lessons

Group Coaching

ราคา 1,500 บาท

ความสำเร็จของนักเรียน Uniprep

“Uniprep tutor เราเชื่อว่า นักเรียนยิ่งพร้อม ยิ่งมั่นใจ ในทุกสนามสอบ”

“Uniprep เป็นสถาบันกวดวิชาที่ติวให้กับนักเรียน ให้พร้อมมากที่สุดสำหรับการสอบแข่งขัน โดยตั้งเป้าหมาย คือมุ่งเน้นคุณภาพการเรียนและการสอนเป็นสิ่งสำคัญของนักเรียนในการสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ เพราะความฝันของน้องคือ ความฝันของ Uniprep tutor เช่นกัน”

แนะนำครู

บทความ