หลายคนอาจจะเข้าใจว่าโครงการเรียนล่วงหน้า คือ เรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปเทียบโอนตอนเข้ามหาลัยเฉย ๆ แต่ของ ม.เกษตร น้องสามารถยื่นเข้ามหาลัย ในรอบ 1 Portfolio ได้ด้วย รวมถึงเทียบโอนหน่วยกิตก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ได้เปิดทุกคณะ และไม่ได้รับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ลักษณะจะเป็นยังไง มีรายละเอียดอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบค่ะ
โครงการเรียนล่วงหน้าของมก. เป็นโครงการที่คล้ายกับ Advanced Placement Program (AP Program) ในอเมริกาเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียนได้ แล้วพอเข้าเป็นนักศึกษาจะได้รับผลการเรียนและหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านนั่นเอง


ของม.เกษตรจะเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, English for everyday life, English for University Life, หลักการตลาด (ภาษาไทย), หลักการตลาด (ภาษาอังกฤษ), หลักและวิธีการสหกรณ์, คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม, การเขียนแบบวิศวกรรม และแนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น หลากหลายมาก ๆ นะคะ โดยวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ล้วนมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ทั้งหมดค่ะ

ปัจจุบันมีการการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ และยังเปิดให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้น ทุกประเภท สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนอย่างเดียว หรือ เรียนพร้อมสอบวัดผล จะมีการเข้าสอบกลางภาคและสอบไล่เหมือนกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้

ผลการเรียนมีอายุ 3 ปี หมายความว่านักเรียนตั้งแต่ม.4 ขึ้นไปสามารถเริ่มสะสมผลการเรียนและหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนได้เมื่อเข้าไปเป็นนิสิตของม.เกษตร แต่ปัจจุบันถ้าอยากยื่นเข้ารอบ 1 จะใช้ได้เฉพาะกับนักเรียนม.6 ที่กำลังจะขึ้นปี 1 เท่านั้น

น้อง ๆ สามารถเลือกแบ่งการลงทะเบียนเรียนออกเป็นหลาย ๆ ครั้ง เพื่อไม่ให้หนักเกินไป หรือ สามารถลงทะเบียนเรียนใหม่ได้หลายครั้งด้วยเหมือนกัน เพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

นิสิตที่เคยเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเข้าศึกษาด้วยช่องทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์และไม่หมดอายุผลการเรียน จะสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับหน่วยกิตได้นะคะ ในขณะที่เด็กซิ่วกับ Gap Year ไม่สามารถยื่นโควตาได้ แต่เรียนเพื่อโอนเกรดได้ค่ะ

Timeline การเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการตลอดปีการศึกษา
รุ่นที่ 19 รอบที่ 1 : 29 มกราคม 2567 – 21 เมษายน 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
รุ่นที่ 19 รอบที่ 2 : 13 พฤษภาคม 2567 – 4 สิงหาคม 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
รุ่นที่ 19 รอบที่ 3 : 26 สิงหาคม 2567 – 17 พฤศจิกายน 2567 (ระยะเวลา 12?สัปดาห์)

ส่วนคณะที่เปิดรับให้นักเรียน ม.6 สามารถยื่นได้ในรอบ 1รายละเอียดของสาขาและเกณฑ์การคัดเลือกต้องดูผ่านประกาศโครงการอีกทีนะคะ จำนวนที่รับเข้าศึกษามากถึง 791 คน ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้สูงสุด 4 อันดับ โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลังและไม่ซ้ำกัน

เจาะลึกตัวอย่างเกณฑ์คะแนนสอบเข้าของคณะและสาขา ในรอบ 1 โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตร ปี 2568

1. คณะแพทยศาสตร์ เกษตร บางเขน รอบ 1
เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเรียนล่วงหน้าของคณะแพทย์นะคะ กำหนดจำนวนรับ 5 คน รับเฉพาะหลักสูตรแกนกลางสายสามัญ ไม่บังคับแผนการเรียนว่าต้องเป็นวิทย์-คณิต น้องต้องยื่นผลการเรียนทั้งหมด 4 วิชา วิชาที่บังคับยื่นแน่ ๆ คือ English for University Life เกรด A+ และต้องยื่นอีก 3 วิชา เกรดเท่ากับหรือมากกว่า B+ เลือกได้ว่าจะยื่นวิชาคณิต เคมี ชีวะ หรือ ฟิสิกส์ ก็เลือกยื่น 3 วิชาจาก 4 วิชาที่บอกไปเมื่อกี้?กรณีที่มีคนได้คะแนนตามเกณฑ์เข้ารับเกินโควตาที่กำหนดไว้ กรรมการก็จะนำคะแนนดิบและการสัมภาษณ์มาใช้ประกอบการพิจารณาค่ะ

2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เกษตร บางเขน รอบ 1
โครงการเรียนล่วงหน้าของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคไทยปกติ รับ 10 คน เฉพาะหลักสูตรแกนกลางหลายสามัญ บังคับเรียนและยื่นผลการเรียนในวิชา English for Everyday Life เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป และหลักการตลาด เลือกได้ว่าจะยื่นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เกรด B+ ขึ้นไป?ถ้าจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนรับ จะเรียงลำดับคะแนนวิชาหลักการตลาดก่อน และพิจารณาโดยคณะกรรมการของโครงการค่ะ

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตร บางเขน รอบ 1
โครงการเรียนล่วงหน้าของคณะวิศวะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 10 คน เฉพาะหลักสูตรแกนกลางหลายสามัญ บังคับ เลือกยื่น 2 วิชา 4 วิชา โดยมีวิชาให้เลือก ดังนี้ วิชาคณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม และวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม ทุกวิชาจะยื่นได้เมื่อมีเกรดตั้งแต่ C+ ขึ้นไปนะคะ

สำหรับน้องที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ : https://registrar.ku.ac.th/adv

พอน้อง ๆ รู้แล้วว่าอยากเข้าคณะอะไร และคณะที่น้อง ๆ อยากเข้าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง การเตรียมตัวให้ตรงตามเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญนะคะ อย่าลืมวางแผนการเรียนกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยน้า และสําหรับน้อง ๆ และผู้ปกครอง ที่กําลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ พี่ขอฝาก Uniprep Tutor ไว้ด้วยนะคะ ของเราเปิดให้เรียนสดตัวต่อตัวทั้งแบบ online และ onsite ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเกรด หรือสอบแข่งขันตามสนามต่าง ๆ รับรองเรียนแล้วเห็นผลแน่นอน นอกจากนี้เรายังมีระบบโค้ชส่วนตัวที่ช่วยดูแลน้อง ๆ คอยช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และรู้จักตัวเองมากขึ้น เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ ค่าเรียนเริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 300 บาท เท่านั้น และถ้าสมัครเป็นคอร์สพี่มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะ สามารถแอดไลน์มาปรึกษาได้ที่ @unipreptutor นะคะ