📌10 สาขาที่มีจำนวนการสมัครมากที่สุดในรอบ 3

Uniprep tutor เรียนออนไลน์ เข้มข้นเป็นระบบ ครบทุกวิชา ทั้งวิทย์ คณิต - ศิลป์ เรียนเพื่อเพื่มเกรด สอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่า “ยิ่งพร้อม ยิ่งมั่นใจ ในทุกสนามสอบ”


350538740_554515010203291_8985602327642318812_n.jpg350773704_660048402621770_3364516780733610418_n.jpg
350540316_814597850085036_7166524393032179897_n.jpg
349176788_3727905054121317_4572852799460536257_n.jpg
“การันตีคุณภาพการสอน โดยทีมครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี”

🔶การเรียนที่ Uniprep tutor เหมาะกับใคร❓

✅นักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

✅นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และต้องการวางแผนการเรียนที่ถูกต้อง

✅นักเรียนที่ขาดข้อมูลเพื่อวางแผนและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พี่ๆ Uniprep พร้อมให้คำปรึกษา?

✅สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลา และเป็นเรื่องยากในการค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมสอบให้กับลูกๆ พี่ๆ Uniprep จะดูแลแทนให้?

🔶สิ่งที่น้องๆจะได้รับ เมื่อสมัครเรียนกับ Uniprep

✅ข้อมูลคณะ + มหาวิทยาลัย เป้าหมาย สำหรับการวางแผนการเรียนเพื่อเตรียมสอบให้พร้อมที่สุด?

✅ทีมครูวิชาการ ที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่จะช่วยน้องติววิชาที่น้องไม่ถนัด หรือ ไม่ผ่านการทดสอบ

✅การรายงานผลการเรียนและการสอบ หลังจบคอร์ส และการประเมินผลการเรียน เพื่อวางแผนในระยะยาว?

✅ระบบคอร์สออนไลน์ ที่เข้มข้นที่สุด วัดผลได้จริง จากแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) และผลคะแนนสอบแบบ real time

✅ระบบ Homework Live สำหรับน้องๆที่ไม่ผ่านการสอบหลังเรียน (Post test)

🛎️วิชาที่เปิดสอน?

✅เนื้อหามัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วิชา คณิตศาสตร์?

วิชา ฟิสิกส์

วิชา ชีววิทยา

วิชา เคมี

วิชา ภาษาอังกฤษ

✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรภาษาไทย)

O-NET

TGAT

TPAT 1-5

A - level ครบทุกวิชา ได้แก่ A - level คณิตศาสตร์ A-level ฟิสิกส์ A - level เคมี A - level ชีววิทยา A - level ภาษาอังกฤษ A - level ไทย A - level สังคม?

✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรอินเตอร์)

IELTS ครบทุก Part : Speaking, Reading, Writing, Listening

CU TEP

TUGET

📞สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ Line : @unipreptutor หรือ?

ทัก Inbox ที่เพจ Facebook : Uniprep tutor กวดวิชาออนไลน์

📍สามารถสมัครเรียนได้ที่ www.unipreptutoronline.com“การันตีคุณภาพการสอน โดยทีมครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี”

🔶การเรียนที่ Uniprep tutor เหมาะกับใคร❓

✅นักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

✅นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และต้องการวางแผนการเรียนที่ถูกต้อง

✅นักเรียนที่ขาดข้อมูลเพื่อวางแผนและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พี่ๆ Uniprep พร้อมให้คำปรึกษา?

✅สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลา และเป็นเรื่องยากในการค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมสอบให้กับลูกๆ พี่ๆ Uniprep จะดูแลแทนให้?

🔶สิ่งที่น้องๆจะได้รับ เมื่อสมัครเรียนกับ Uniprep

✅ข้อมูลคณะ + มหาวิทยาลัย เป้าหมาย สำหรับการวางแผนการเรียนเพื่อเตรียมสอบให้พร้อมที่สุด?

✅ทีมครูวิชาการ ที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่จะช่วยน้องติววิชาที่น้องไม่ถนัด หรือ ไม่ผ่านการทดสอบ

✅การรายงานผลการเรียนและการสอบ หลังจบคอร์ส และการประเมินผลการเรียน เพื่อวางแผนในระยะยาว?

✅ระบบคอร์สออนไลน์ ที่เข้มข้นที่สุด วัดผลได้จริง จากแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) และผลคะแนนสอบแบบ real time

✅ระบบ Homework Live สำหรับน้องๆที่ไม่ผ่านการสอบหลังเรียน (Post test)

🛎️วิชาที่เปิดสอน?

✅เนื้อหามัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วิชา คณิตศาสตร์?

วิชา ฟิสิกส์

วิชา ชีววิทยา

วิชา เคมี

วิชา ภาษาอังกฤษ

✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรภาษาไทย)

O-NET

TGAT

TPAT 1-5

A - level ครบทุกวิชา ได้แก่ A - level คณิตศาสตร์ A-level ฟิสิกส์ A - level เคมี A - level ชีววิทยา A - level ภาษาอังกฤษ A - level ไทย A - level สังคม?

✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรอินเตอร์)

IELTS ครบทุก Part : Speaking, Reading, Writing, Listening

CU TEP

TUGET

📞สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ Line : @unipreptutor หรือ?

ทัก Inbox ที่เพจ Facebook : Uniprep tutor กวดวิชาออนไลน์

📍สามารถสมัครเรียนได้ที่ www.unipreptutoronline.com