มาทำความรู้จัก คณะศึกษาศาสตร์ กันเลย?


คณะศึกษาศาสตร์  1.jpgคณะศึกษาศาสตร์  2.jpgคณะศึกษาศาสตร์  3.jpgคณะศึกษาศาสตร์ 4.jpgคณะศึกษาศาสตร์  5.jpgคณะศึกษาศาสตร์  6.jpg


🔶การเรียนที่ Uniprep tutor เหมาะกับใคร❓


✅นักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
✅นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และต้องการวางแผนการเรียนที่ถูกต้อง
✅นักเรียนที่ขาดข้อมูลเพื่อวางแผนและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พี่ๆ Uniprep พร้อมให้คำปรึกษา
✅สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลา และเป็นเรื่องยากในการค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมสอบให้กับลูกๆ พี่ๆ Uniprep จะดูแลแทนให้
🔶สิ่งที่น้องๆจะได้รับ เมื่อสมัครเรียนกับ Uniprep
✅ข้อมูลคณะ + มหาวิทยาลัย เป้าหมาย สำหรับการวางแผนการเรียนเพื่อเตรียมสอบให้พร้อมที่สุด
✅ทีมครูวิชาการ ที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่จะช่วยน้องติววิชาที่น้องไม่ถนัด หรือ ไม่ผ่านการทดสอบ
✅การรายงานผลการเรียนและการสอบ หลังจบคอร์ส และการประเมินผลการเรียน เพื่อวางแผนในระยะยาว
✅ระบบคอร์สออนไลน์ ที่เข้มข้นที่สุด วัดผลได้จริง จากแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) และผลคะแนนสอบแบบ real time
✅ระบบ Homework Live สำหรับน้องๆที่ไม่ผ่านการสอบหลังเรียน (Post test)
🛎️วิชาที่เปิดสอน
✅เนื้อหามัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วิชา คณิตศาสตร์
วิชา ฟิสิกส์
วิชา ชีววิทยา
วิชา เคมี
วิชา ภาษาอังกฤษ
✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรภาษาไทย)
O-NET
TGAT
TPAT 1-5
A - level ครบทุกวิชา ได้แก่ A - level คณิตศาสตร์ A-level ฟิสิกส์ A - level เคมี A - level ชีววิทยา A - level ภาษาอังกฤษ A - level ไทย A - level สังคม
✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรอินเตอร์)
IELTS ครบทุก Part : Speaking, Reading, Writing, Listening
CU TEP
TUGET
📞สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ @unipreptutor หรือ ทัก Inbox ที่เพจ Uniprep tutor กวดวิชาออนไลน์
📍สามารถสมัครเรียนได้ที่ www.unipreptutoronline.com