สวัสดีค่ะน้อง ๆ #DEK68 ทุกคนที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ A-LEVEL ชีวะ วันนี้พี่เอาบทความดี ๆ มาฝากน้อง ๆ อีกแล้วนะคะ สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง ตามพี่ไปอ่านบทความนี้กันเลยนะคะ รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา เป็นยังไงกันนะ

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ชีววิทยา จะแบ่งเป็น 5 บทเรียน ดังนี้

1. ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
มีประมาณ 5-7 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้
 • ระบบนิเวศและไบโอม
 • ประชากร
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน

2. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
มีประมาณ 6-8 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้
 • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • โครงสร้างและการทำงานของเซลล์


3. ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
มีประมาณ 12-14 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้
 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหายใจ
 • ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
 • ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • พฤติกรรมของสัตว์

4. โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช
มีประมาณ 6-8 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้
 • เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
 • การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
 • การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

5. พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
มีประมาณ 6-8 ข้อ โดยเนื้อหาออกสอบจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
 • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

ตัวอย่างข้อสอบ A-LEVEL ชีววิทยา
เป็นยังไงบ้างน้อง ๆ สำหรับบทความที่พี่เอามาฝากวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ นะคะ และสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียนพิเศษ A-LEVEL ชีวะ อยู่ และอยากเรียนสดตัวต่อตัวกับพี่ลูกหมี พี่ขอฝาก Uniprep Tutor ไว้ด้วยนะคะ นอกจากจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้ว ยังมีระบบโค้ช ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ แล้วเจอกันนะคะน้อง ๆ