สวัสดีค่ะน้อง ๆ ช่วงนี้มีน้อง ๆ หลายคนถามโค้ชมาเยอะมากว่าถ้าชอบเรียนวิชาเคมีสามารถเข้าคณะอะไรได้บ้าง วันนี้พี่สรุปมาให้น้อง ๆ แล้ว และเพิ่มพวกแนวทางประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบมาให้ด้วยนะ จะมีอะไรบ้างตามพี่ไปอ่านกันเลยค่ะ

ชอบเรียนวิชาเคมีเข้าคณะอะไรได้บ้าง

น้องที่ถนัดวิชาเคมีจะต้องจำเกี่ยวกับเรื่องธาตุและสารประกอบต่าง ๆ ปฏิกิริยาระหว่างธาตุและสารประกอบ สามารถจดจำและใช้สูตรคำนวณได้ดี?คณะสำหรับน้องที่สนใจอยากศึกษาต่อในวิชาเคมีแบบเน้น ๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี แต่ต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์ด้วยนะคะ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนวิชาเคมี


เจาะลึกตัวอย่างเกณฑ์คะแนนสอบเข้าของคณะ หรือ สาขาที่ใช้วิชาเคมี

1. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขต ศาลายา รอบ 3

รับเฉพาะนักเรียนที่จบจากหลักสูตรแกนกลาง คะแนนสอบที่ใช้ยื่นมีวิชา TGAT 20%, A-Level คณิต 1 20%, ฟิสิกส์ 13%, เคมี 14%, ชีววิทยา 13% และภาษาอังกฤษ 20% ซึ่งกำหนดขั้นต่ำของ A-Level วิชาคณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และอังกฤษ วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนนค่ะ โดยในปี 2566 คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 64.9882 และต่ำสุด = 58.187

เมื่อน้อง ๆ จบจากคณะนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นเภสัชกร โรงพยาบาล ร้านยา สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ หรือด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ บริษัทยา เป็นฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือเป็นเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เป็นต้น ค่ะ


2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.ขอนแก่น รอบ 3

ของมหาวิทยาขอนแก่นรับเฉพาะนักเรียนที่จบจากหลักสูตรแกนกลางเท่านั้น บังคับใช้คะแนนสอบวิชา TPAT3 20%, A-Level วิชาคณิต 1 15% วิชาฟิสิกส์ 15% วิชาเคมี 25% วิชาชีววิทยา 10% และวิชาภาษาอังกฤษ 15% โดยกำหนดเงื่อนไขว่า A-Level วิชาเคมี ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนนถึงจะยื่นคัดเลือกได้ค่ะ ในปีที่แล้วคะแนนสูงสุด = 41.9457 และต่ำสุด = 27.3366

น้อง ๆ สามารถจบไปเป็นนักเคมี นักวิจัยและพัฒนา ครู อาจารย์ ผู้ดูแลฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต เป็นต้น


3. คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนวิชาเคมี จุฬาฯ รอบ 3

Require เกรดเฉลี่ยรวม หรือ GPAX ต่ำสุดเท่ากับ 3.00 บังคับใช้คะแนนสอบวิชา TGAT 20%, TPAT3 10%, TPAT5 20%, A-Level วิชาคณิต 1 10% และวิชาเคมี 40% ค่ะ โดยในปี 2566 คะแนนสอบเข้าสูงสุด = 60.3666 และต่ำสุด = 45.6276


แนวทางการประกอบอาชีพ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ครูหรืออาจารย์วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคมี หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้เคมีและวิทยาศาสตร์ ค่ะ

สิ่งที่พี่เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟัง ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ อย่างที่พี่เคยบอกตลอด เมื่อเราเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแล้วมีความรู้แล้ว เราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์และต่อยอดสิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมายตามที่ใจเราต้องการเลยนะคะ

พอน้อง ๆ รู้แล้วว่าอยากเข้าคณะอะไร และคณะที่น้อง ๆ อยากเข้าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ก็อย่าลืมวางแผนการเรียนกันด้วยนะคะน้อง ๆ พี่มั่นใจว่าถ้าน้อง ๆ เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่น ๆ รับรองว่าน้อง ๆ ต้องสอบติดกันแน่นอนค่ะ และสำหรับน้อง ๆ และผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ และอยากเรียนสดกับติวเตอร์ตัวต่อตัว พี่ขอฝาก Uniprep Tutor ไว้ด้วยนะคะ นอกจากจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้ว เรายังมีระบบโค้ชส่วนตัวที่ช่วยดูแลน้อง ๆ คอยช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และจะช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ สามารถแอดไลน์มาปรึกษาได้ที่ @unipreptutor นะคะ แล้วเจอกันในคอร์สนะคะ