สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอีก 1 ในคณะยอดฮิตที่ไม่ว่าจะกี่ยุคก็มีคนสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนี้นับว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง จะสังเกตได้จากคะแนนรอบแอดมิชชันที่เยอะจนน่าตกใจ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมก็จะยิ่งคะแนนเยอะในทุก ๆ สาขา และแน่นอนว่า TPAT3 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ก็เป็นวิชาที่น้อง ๆ จะต้องสอบเพื่อใช้เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิชาที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ วันนี้พี่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่น และจะมาเจาะลึก TPAT3 ให้น้อง ๆ ได้รู้ถึงแก่นไปเลย (แอบกระซิบว่ามีบอกเคล็ดลับในการสอบติดด้วยนะคะ)
ถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้า ไปอ่านกันเลยค่ะ


วิศวกรรมศาสตร์คืออะไร?

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือคณะที่เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน่าเชื่อถือได้ โดยการประยุกต์มีทั้งการประดิษฐ์วัสดุใช้งานในสำนักงาน เครื่องจักร เครื่องยนต์ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสอดรับกับความต้องการของมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะ


คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะมีสาขาวิชาที่แตกแขนงออกมาอีกหลายสาขาวิชาเลยค่ะ ซึ่งแต่ละสาขาวิชาก็จะเน้นการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป เช่น สาขาไฟฟ้า จะเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงระดับชำนาญ น้อง ๆ จะได้รู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแบบครบวงจรค่ะ


วิศวกรรมศาสตร์มีกี่สาขา

สำหรับสาขาของวิศวกรรมศาสตร์มีหลายสาขามาก ๆ ค่ะ แต่พี่จะยกตัวอย่างคร่าว ๆ ดังนี้

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมเหมืองแร่
 • วิศวกรรมปิโตรเลียม
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมอวกาศยาน
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เหมาะกับใคร?

คณะนี้เหมาะกับน้อง ๆ ทุกคนที่ชอบการค้นคว้าและสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอค่ะ นอกจากนี้ยังเหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาก ๆ เพราะคณะนี้จะเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งน้อง ๆ ที่ชอบการคิดคำนวณ การทดลอง หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์จะเหมาะมาก ๆ เลยค่ะ

อยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเก่งคณิตศาสตร์ใช่ไหม?

ถ้าถามว่าต้องเก่งคณิตศาสตร์ไหมพี่ว่าไม่ต้องเก่งถึงขนาดเป็นแชมป์โอลิมปิกคณิตศาสตร์หรอกค่ะ แค่น้อง ๆ มีพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และชอบเรียนคณิตศาสตร์ มีความสุขกับการเรียนกับตัวเลขและการทำโจทย์คณิต แค่นี้ก็สามารถเรียนคณะนี้ได้แล้วค่ะ อย่าลืมนะคะว่าคณะนี้เน้นการประยุกต์ระหว่างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ไม่ต้องกลัวค่ะว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์จะเรียนไม่ได้

อยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องสอบอะไรบ้าง

ในสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบันกำหนดเกณฑ์คร่าว ๆ สำหรับวิชาที่ต้องสอบ ดังนี้ค่ะ

 • TGAT ความถนัดทั่วไป
 • TPAT3 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • A-Level คณิตศาสตร์1
 • A-Level ฟิสิกส์
 • A-Level เคมี
 • A-Level ชีววิทยา


ซึ่งแต่ละสาขาและแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์และสัดส่วนของคะแนนแต่ละวิชาต่างกันค่ะ และบางสาขาและบางมหาวิทยาลัยจะมีการนำเกรดเฉลี่ย (GPAX) มาใช้ในการคิดคะแนนด้วยค่ะ แต่วิชาที่น้อง ๆ ต้องเน้นและใส่ใจมาก ๆ เลยก็คือ TPAT3 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาหลักและวิชาที่มีสัดส่วนคะแนนมากที่สุดในการคิดคะแนนเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะ


TPAT3 คืออะไร?

TPAT3 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ คือวิชาที่จะทดสอบความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของน้อง ๆ ที่สนใจในการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมไปถึงคณะวิทยาศาสตร์ในแขนงอื่น ๆ ค่ะ

TPAT3 ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ข้อสอบ TPAT3 ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้
การทดสอบความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์?ประกอบด้วย 3 ด้านย่อย ดังนี้

 • ด้านตัวเลข
 • ด้านมิติสัมพันธ์
 • ด้านเชิงกลและด้านฟิสิกส์

การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี?ประกอบด้วย 2 ด้านย่อย ดังนี้

 • ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • ความสนใจในข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

เวลาที่ใช้สอบ คะแนนเต็ม และสัดส่วนคะแนนของ TPAT3

เวลาที่ใช้สอบ คะแนนเต็ม และสัดส่วนของคะแนน TPAT มีดังนี้

เวลาที่ใช้สอบ : 3 ชั่วโมง (180 นาที)
คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนน
การทดสอบความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
คะแนนรวม 60 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนย่อยแต่ละส่วน ดังนี้

ด้านตัวเลข คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ด้านมิติสัมพันธ์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ด้านเชิงกลและด้านฟิสิกส์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนย่อยแต่ละส่วน ดังนี้

ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ความสนใจในข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน


ส่วนไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษในการสอบ TPAT3

ส่วนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษสำหรับการสอบ TPAT3 ต้องกล่าวตามตรงว่าทุกส่วนและทุกพาร์ทสำคัญทั้งหมดและเนื้อหาของแต่ละพาร์ทนั้นเป็นการทดสอบความรู้และความสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรวมไปถึงวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุก ๆ พาร์ทเพื่อการทำข้อสอบ TPAT3 ให้ได้คะแนนมากที่สุดเพื่อแสดงศักยภาพว่าน้อง ๆ เหมาะสมที่จะเรียนในคณะนี้ค่ะ

เคล็ดลับในการพิชิตสนามสอบ TPAT3

1. ดูคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการศึกษา

การดูคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ สำหรับน้อง ๆ ทุกคน เพราะจะทำให้น้อง ๆ ได้ประมาณการตัวเองได้ว่าต้องควรทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่เพื่อจะได้สอบติดในมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการ


2. ศึกษาแนวข้อสอบของ TPAT3 ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

การศึกษาแนวข้อสอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้น้อง ๆ ได้วางแผนอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และทำให้การสอบ TPAT3 ของน้อง ๆ ราบรื่นค่ะ


3. หาแนวข้อสอบเก่า ๆ มาฝึกทำพร้อมจับเวลา

การฝึกทำข้อสอบเก่าทำให้น้อง ๆ ได้คุ้นชินกับข้อสอบมากขึ้น ยิ่งทำเยอะก็จะทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ข้อสอบหลากหลายมากขึ้น และอย่าลืมจับเวลาเสมือนทำข้อสอบจริงเพื่อให้คุ้น
ชินกับเวลาในการสอบค่ะ


4. จำทฤษฎีที่ใช้ในการสอบและท่องจำสูตรที่ใช้ในการสอบให้ขึ้นใจ

การสอบ TPAT3 ไม่ได้เน้นไปที่การคำนวณเพียงอย่างเดียว ทฤษฎีในการวิเคราะห์คำตอบรวมไปถึงสูตรที่ใช้ในการสอบเพราะเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้คำตอบในพาร์ทของท่องจำค่ะ


5. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลก

ถึงแม้ว่าสัดส่วนของคะแนนในพาร์ทข่าวสารจะมีไม่มากแต่ก็สำคัญไม่แพ้กับพาร์ทอื่น ๆ เลยค่ะ เพราะทุกคะแนนสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีค่ามากนะคะ แค่เพียง 1 คะแนนหรือเพียง 0.5 คะแนนก็สามารถทำให้น้อง ๆ สอบติดได้เลย ดังนั้นอย่าละเลยข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลก ติดตามอยู่เสมอเพื่อทำให้น้อง ๆ มีความรู้ในการทำข้อสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการอัปเดตข่าวสารไปในตัวให้เราได้ตามทันเทรนด์โลกได้ค่ะ


6. หาตัวช่วยในการสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์

การมีตัวช่วยดี ๆ อย่างสถาบันเรียนพิเศษจะทำให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวเพื่อสอบ TPAT3 ได้ละเอียดครบถ้วนมากขึ้นและดีกว่าการเตรียมตัวด้วยตัวเอง ดังนั้นการหาตัวช่วยดี ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้น้อง ๆ สอบติดได้ และสถาบันที่น้อง ๆ เลือกให้เป็นตัวช่วยต้องเป็นสถาบันที่มีติวเตอร์เก่ง มีประสบการณ์ในการสอน จะทำให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะ


7. ติดตามข่าวสารจาก ทปอ. อยู่เสมอ

ข้อนี้สำคัญสุด ๆ เลยนะคะ เพราะข่าวสารของ ทปอ. เป็นประโยชน์มาก ๆ เพราะกำหนดการในการสอบ รายละเอียดข้อสอบ รวมไปถึงข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่น้อง ๆ จะต้องรู้นั้นจำเป็นต่อการสอบ TPAT3 ดังนั้นอย่าลืมอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทความนี้ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สุด ๆ แถมได้สาระเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แบบเนื้อ ๆ เลยใช่ไหมคะ อ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบที่ใกล้เข้ามาในทุก ๆ วันด้วยนะคะ พี่ ๆ เป็นกำลังใจให้ค่ะ?ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่อยากหาตัวช่วยดี ๆ เพื่อทำให้ความฝันของน้อง ๆ สำเร็จต้องที่ Uniprep ที่นี่เลยค่ะ สอนโดยพี่ ๆ ติวเตอร์ที่มีประสบการณ์การสอน เข้าใจน้อง ๆ ทุกคน วางแผนการอ่านหนังสือและติวให้กับน้อง ๆ อย่างเป็นระบบ พร้อมพาน้อง ๆ มุ่งสู่เส้นชัยแล้วค่ะ?สำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อน ในบทความหน้าพี่จะมีสาระน่ารู้เอาใจน้อง ๆ สายไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ