น้อง ๆ ม.ต้น - ม. ปลาย คนไหนที่รู้ตัวและตั้งใจแล้วว่าอยากเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในคณะสายวิทย์สุขภาพ หรือสายแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ หรือคณะเภสัชศาสตร์ ต้องอ่านบทความนี้! เพราะพี่จะพาน้อง ๆ มาเตรียมความพร้อมพิชิตคะแนนสอบ TPAT1 ไปพร้อมกันค่ะ

โดยหัวข้อที่น่าสนใจที่เราจะพูดถึงกันในบทความนี้ มีดังนี้ค่ะ

  • การสอบ TPAT1 คืออะไร ใช้สอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง?
  • ข้อสอบ TPAT1 แบ่งเป็นกี่พาร์ต? แต่ละพาร์ตต้องสอบอะไร?
  • How to พิชิตคะแนนสอบ TPAT1

การสอบ TPAT1 คืออะไร ใช้สอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง?

ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากการทำความรู้จักกับเจ้า ข้อสอบ TPAT1 กันค่ะ สำหรับข้อสอบ TPAT1 หรือ เรียกอีกกอย่างก็คือ ข้อสอบวิชาเฉพาะ กสพท โดยข้อสอบ TPAT1 ถูกออกมาเพื่อใช้ในการวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการและด้านจริยธรรมวิชาชีพ โดยน้อง ๆ ม.ต้นและม.ปลายคนไหนที่ต้องการสอบเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพ หรือสายแพทย์เกือบทุกคณะ จำเป็นจะต้องเก็บคะแนนในสนามสอบนี้ให้ได้มาก ๆ เพื่อนำไปยื่นสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มคณะดังกล่าว โดยจะใช้สัดส่วนคะแนน TPAT1 ถึง 30% จึงถือว่าข้อสอบ TPAT1 นี้มีความสำคัญมากไม่แพ้ข้อสอบสนามอื่น และเป็นอีกข้อสอบที่รุ่นพี่หลายคนบอกว่าเป็นข้อสอบปราบเซียน!!

ดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดคะแนน การเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ!!

ข้อสอบ TPAT1 แบ่งเป็นกี่พาร์ต? แต่ละพาร์ตต้องสอบอะไร?หลังจากรู้แล้วว่าข้อสอบ TPAT1 แบ่งออกเป็น 3 พาร์ต เรื่องต่อมาที่น้อง ๆ หลายคนคงอยากรู้ก็คือรูปแบบของข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ เราไปทำความเข้าใจแต่ละพาร์ตแบบเจาะลึกกันเลยค่ะ

TPAT 1 พาร์ตเชาว์ปัญญา (แบ่งออกเป็น 2 ส่วน) ดังนี้

1.1 พาร์ตเชาว์ปัญญาคณิตศาสตร์ ข้อสอบส่วนนี้จะใช้วัดทักษะเรื่องการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล รวมถึงการอ่านจับใจความ สิ่งที่ท้าทายของข้อสอบ TPAT1 ส่วนเชาว์คณิตก็คือจะเป็นการทำข้อสอบภายในเวลาที่จำกัด (ต้องบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้ดีน้าาา) และในส่วนเชาว์คณิตนี้โจทย์จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลาย ตัวอย่างรูปแบบโจทย์ปีก่อน ๆ จะมีทั้งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การให้อ่านค่าและวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ/ตาราง การเปรียบเทียบปริมาณ อนุกรมมิติ อนุกรมภาพ เป็นต้น

1.2 พาร์ตเชาว์ปัญญาภาษาไทย หรือเชาว์ไทย สำหรับข้อสอบในส่วนนี้จะเน้นวัดระดับความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการใช้ภาษาไทย การจับใจความ และอุปมาอุปไมย (เปรียบเทียบ)TPAT1 พาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์

พาร์ตต่อมาคือพาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์ โดยพาร์ตนี้จะเป็นการประเมินในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการเป็นแพทย์และกลุ่มวิชาแพทย์ สำหรับรูปแบบของข้อสอบก็จะมีทั้งโจทย์ปัญหา อาจมีการจำลองเหตุการณ์เพื่อให้น้อง ๆ ได้คิด วิเคราะห์ และให้หาคำตอบที่ถูกต้อง เหมาะสม และจะต้องเลือกคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุด **โดยการตอบคำถามในส่วนนี้ให้คุณและมองในมุมว่าหากน้อง ๆ เป็นแพทย์จะทำอย่างไรตามหลักการที่ถูกต้องของแพทย์ สิ่งที่ต้องระวังของการทำข้อสอบพาร์ตนี้คือตัวเลือกที่จะค่อนข้างกำกวมทำให้เกิดความสับสนได้TPAT1 พาร์ตความคิดเชื่อมโยง

สำหรับ TPAT1 พาร์ตที่ 3 คือ พาร์ตความคิดเชื่อมโยง โดยพาร์ตนี้จะใช้สอบเพื่อวัดทักษะการใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การตีความ รวมไปถึงการจับประเด็น โดยรูปแบบของข้อสอบอ้างอิงจากปีที่ผ่านมาก็จะมีบทความมาให้น้อง ๆ ได้อ่าน หลังจากนั้นก็ให้นำว่าคิด วิเคราะห์ และหาความเชื่อมโยงกัน แน่นอนว่าความยากของพาร์ตนี้คือเรื่องของโจทย์ที่ค่อนข้างยาววววว ในเวลาที่มีอย่างจำกัด ทำให้น้องหลายคนอาจพลาดคะแนนในส่วนนี้ไปเพราะทำไม่ทัน!


Noted: How to พิชิตคะแนนสอบ TPAT1

อ่านมาถึงตรงนี้เชื่อว่าน้อง ๆ คงจะอยากรู้เคล็ดลับ (ซึ่งจะไม่ลับอีกต่อไป 555 ) ที่จะทำให้สามารถคว้าเอาคะแนนของสนามสอบ TPAT1 มากอดได้เยอะๆ วันนี้พี่ก็มีสรุป How to พิชิตคะแนนสอบ TPAT1 แต่ละพาร์ตมาบอกกัน Noted ไว้เลยจ้าเด็ก ๆ

How to พิชิตข้อสอบ TPAT 1 พาร์ตเชาว์ปัญญา

สำหรับในพาร์ตแรกของ TPAT1 หากอยากได้คะแนนเยอะ ๆ แนะนำว่าควรฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ จะได้มีโอกาสเห็นโจทย์ที่มีความหลากหลายผ่านตา โดยอาจจะเลือกเป็นข้อสอบ TPAT1 หรือ PAT1 ของปีก่อน ๆ มาฝึกทำ หรือใครอยากจะลองสลับกันติวกับเพื่อน ๆ ก็ได้ค่ะ

การได้ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลายจะช่วยทำให้น้อง ๆ รู้แนวข้อสอบที่ออกบ่อย ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้รู้ตัวว่าเรื่องไหนหรือโจทย์แนวไหนที่เรายังไม่เข้าใจ และจะได้เร่งทำความเข้าใจได้ก่อนถึงเวลาทำข้อสอบจริง เทคนิคนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบในพาร์ตนี้เมื่อถึงวันสอบจริงได้ค่ะ เพราะ เมื่อเห็นโจทยท์ก็จะสามารถเลือกทำโจทย์ข้อที่ถนัดหรือมั่นใจก่อนได้ ซึ่งถือเป็นเทคนิคสำคัญเพราะข้อสอบ TPAT1 พาร์ตนี้เป็น speed test ถ้าน้องมัวเสียเวลาทำโจทย์ข้อที่ไม่ถนัดอยู่ก็อาจทำให้พลาดคะแนนในส่วนของข้ออื่น ๆ ไปด้วย

How to พิชิตข้อสอบ TPAT 1 พาร์ตจริยธรรมทางการแพทย์

สำหรับพาร์ตที่ 2 ของ TPAT1 เทคนิคก็คือการตัดช้อยค่ะ ตัวเลือกไหนที่เราวิเคราะห์แล้วว่าไม่สมเหตุสมผล ไม่ใช่แน่ ๆ ก็ให้ตัดทิ้งไปเลย และใช้เวลาพิจารณาคำตอบที่เหลือดี ๆ เพราะความยากของพาร์ตนี้คือความกำกวมความคล้ายคลึงกันของตัวเลือกค่ะ จึงต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด ย้ำว่าตอนเลือกคำตอบให้น้อง ๆ คิดในมุมมองของหมอ ลองจินตนาการว่า ถ้าเป็นหมอ หมอควรจะทำอย่างไร ตอบอย่างไร คำตอบไหนสมเหตุสมผลและน่าจะมีความเป็นไปได้

How to พิชิตข้อสอบ TPAT 1 พาร์ตความคิดเชื่อมโยง

สำหรับในพาร์ตสุดท้ายของ TPAT1 ความยากอยู่ที่ความยาวของโจทย์ที่บางปียาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 ต้องบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้ดี ระวังจะทำข้อสอบไม่ทัน ก่อนถึงวันสอบจริงให้ฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ ที่สำคัญคือ ฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเดาทิศทางหรือรู้แนวของข้อสอบได้ ใช้เวลาในการเลือกตอบคำถามแต่ละข้อให้พอเหมาะ หรืออีกเทคนิคที่อยากแนะนำคือ อ่านคำถามก่อนแล้วจึงมาหาคำตอบจากโจทย์ ซึ่งจะใช้เทคนิคไหนกับโจทย์แบบใดก็ต้องใช้การพิจารณาด้วยตัวเองอีกทีนะคะ เพราะบางเทคนิคก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกโจทย์


และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการทำข้อสอบ TPAT1 ซึ่งเมื่อได้อ่านบทความนี้แล้ว เชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถมองเห็นภาพของข้อสอบแต่ละพาร์ตได้ชัดมากขึ้น และได้รู้ว่าข้อสอบแต่ละพาร์ตนั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกัน (เนื่องจากผู้ออกข้อสอบต้องการวัดความรู้และความเข้าใจในแต่ละพาร์ตคนละด้านกัน)


สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ TPAT1 อย่างไร การลงคอร์สเรียนพิเศษกับรุ่นพี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากแนะนำให้ลอง ใครอยากปูพื้นฐาน ตะลุยโจทย์ อยากรู้เทคนิคทำข้อสอบให้ทันเวลา และอยากเรียนสดกับติวเตอร์แบบตัวต่อตัว (การติวแบบตัวต่อตัวจะช่วยให้เข้าใจได้มากกว่า เพราะสามารถเน้นในจุดที่สำคัญ และแก้ไขจุดด้อยได้อย่างตรงจุด) พี่ขอแนะนำที่ Uniprep Tutor เลยค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้ว เรายังมีระบบโค้ชที่จะช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วย รับรองว่าไม่ผิดหวัง