สวัสดีค่ะน้อง ๆ #DEK68 ทุกคนที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ A-LEVEL เคมี วันนี้พี่เอาบทความดี ๆ มาฝากน้อง ๆ อีกแล้วนะคะ สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง ตามพี่ไปอ่านบทความนี้กันเลยนะคะ รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level เคมี เป็นยังไงกันนะ
ข้อสอบ A-Level เคมี จะมีเนื้อหาตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงสร้างข้อสอบ A-Level วิชาเคมี แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ๆ ดังนี้
1. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

มีประมาณ 15-17 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
อะตอมและสมบัติของธาตุ
พันธะเคมี
แก๊ส
เคมีอินทรีย์
พอลิเมอร์

2. สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

มีประมาณ 15-17 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
ปริมาณสัมพันธ์
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด–เบส
เคมีไฟฟ้า

3. ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร

มีประมาณ 2-4 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
โมล
สารละลาย

ตัวอย่างข้อสอบ A-LEVEL เคมีพี่เอาตัวอย่างโจทย์มาให้ลองทำดู 3 ข้อ น้อง ๆ ลองทำดูนะคะ ว่าทำได้ไหม ห้ามไปดูเฉลยก่อนนะ 55 แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องเครียดนะ น้อง ๆ สามารถดูวิธีการทำโจทย์ได้ตามคลิปนี้เลยนะคะ >> https://youtu.be/uI7UKa9_eKM

เป็นยังไงบ้างน้อง ๆ สำหรับบทความที่พี่เอามาฝากวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ นะคะ และสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียนพิเศษ A-LEVEL เคมีอยู่ และอยากเรียน สดตัวต่อตัวกับพี่โอ๊ตทิว พี่ขอฝาก Uniprep Tutor ไว้ด้วยนะคะ นอกจากจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้ว ยังมีระบบโค้ช ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ แล้วเจอกันนะคะน้อง ๆ