สวัสดีค่ะน้อง ๆ #DEK68 ทุกคนที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ A-LEVEL ฟิสิกส์ วันนี้พี่เอาบทความดี ๆ มาฝากน้อง ๆ อีกแล้วนะคะ สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง ตามพี่ไปอ่านบทความนี้กันเลยนะคะ รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ

ลักษณะโครงสร้างข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ เป็นยังไงกันนะ
ขอบเขตและเนื้อหาสาระที่ออกสอบใน A-Level ฟิสิกส์ นั้น จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ) และรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระฟิสิกส์) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้

1. กลศาสตร์
ออกสอบประมาณ 8-10 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่
สมดุลกลของวัตถุ
งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
โมเมนตัมและการชน
การเคลื่อนที่แนวโค้ง
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

2. คลื่นกล และแสง
ออกสอบประมาณ 5-7 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
คลื่น
เสียง
แสง

3. ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ออกสอบประมาณ 6-8 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้ากระแส
แม่เหล็กและไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4. อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร
ออกสอบประมาณ 3-5 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
ความร้อนและแก๊ส
ของแข็งและของไหล

5. ฟิสิกส์แผนใหม่
ออกสอบประมาณ 3-5 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

หมายเหตุ : ข้อสอบบางข้ออาจมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา และขอบขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบสามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างข้อสอบ A-LEVEL ฟิสิกส์พี่เอาตัวอย่างโจทย์มาให้ลองทำดู 3 ข้อ น้อง ๆ ลองทำดูนะคะ ว่าทำได้ไหม ห้ามไปดูเฉลยก่อนนะ 55 แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องเครียดนะ น้อง ๆ สามารถดูวิธีการทำโจทย์ได้ตามคลิปนี้เลยนะคะ >> https://youtu.be/tN8bYdloc1Y

เป็นยังไงบ้างน้อง ๆ สำหรับบทความที่พี่เอามาฝากวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ นะคะ และสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียนพิเศษ A-LEVEL ฟิสิกส์อยู่ และอยากเรียนสดตัวต่อตัวกับพี่โบ๊ท พี่ขอฝาก Uniprep Tutor ไว้ด้วยนะคะ นอกจากจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้ว ยังมีระบบโค้ช ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ แล้วเจอกันนะคะน้อง ๆ