สวัสดีค่ะน้อง ๆ ช่วงนี้มีน้อง ๆ หลายคนถามโค้ชมาเยอะมากว่าถ้าชอบเรียนวิชาชีวะสามารถเข้าคณะอะไรได้บ้าง วันนี้พี่สรุปมาให้น้อง ๆ แล้ว และเพิ่มพวกแนวทางประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบมาให้ด้วยนะ จะมีอะไรบ้างตามพี่ไปอ่านกันเลยค่ะ

ชอบเรียนวิชาชีวะเข้าคณะอะไรได้บ้าง

วิชาชีววิทยาเหมาะสำหรับน้องที่สนใจวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต อาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม พันธุกรรม การจำแนกสิ่งมีชีวิต
คณะสำหรับน้องที่สนใจอยากศึกษาต่อในวิชาชีววิทยาแบบเน้น ๆ ได้แก่ กลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ไปจนถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนวิชาชีววิทยา

เจาะลึกตัวอย่างเกณฑ์คะแนนสอบเข้าของคณะ หรือ สาขาที่ใช้วิชาเคมี

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รอบ 3
คณะแพทย์ จุฬาฯ เข้าร่วมกับกลุ่มกสพท นะคะ รับนักเรียนจากทุกหลักสูตร ยกเว้นผู้สมัครที่จบจากหลักสูตร GED วิชาที่ต้องสอบ คือ TPAT1 30%, A-Level วิชาคณิต 1 14% สังคม 7% ภาษาไทย 7% ภาษาอังกฤษ 14% และฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมกันเป็น 28% และกำหนดคะแนนขั้นต่ำ A-Level วิชาคณิต 1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน และขั้นต่ำของผลรวม A-Level วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน โดยปี 2566 คะแนนสูงสุด = 85.6875 และต่ำสุด = 72.8402
น้อง ๆ จบไปประกอบอาชีพเป็นแพทย์ทั่วไป หรือ ศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางในศาสตร์ที่สนใจได้ค่ะ

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รอบ 3
กำหนดรับเฉพาะนักเรียนในแผนวิทย์-คณิต ที่จบจากหลักสูตรแกนกลาง require GPAX ขั้นต่ำ 2.50, GPA หรือ เกรดเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2.50 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 2.50 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2.50 และภาษาไทย 2.50 และบังคับสอบวิชา TGAT น้ำหนักคะแนน 30% A-Level วิชาคณิต 1 20%, ภาษาอังกฤษ 30%, วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 30% ในปี 2566 คะแนนสูงสุด = 56.4814 และต่ำสุด = 46.0966
สามารถจบไปรับราชการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ หรือ โรงพยาบาลเอกชน หรือ อาจจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รอบ 3
คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตร ในรอบที่ 3 เปิดรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรับร่วมกับกลุ่มกสพท และโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ม.เกษตร ซึ่งเกรดเฉลี่ยร่วมขั้นต่ำ เกณฑ์คะแนน วิชาสอบ และน้ำหนักคะแนนของโครงการรับร่วมกับกลุ่มกสพทจะเหมือนกับคณะแพทย์ จุฬาฯ ที่ได้เล่าให้ฟังในตัวอย่างที่ 1 ทั้งหมด โดยคณะสัตวแพทย์ มก. กสพท 2566 มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด = 66.4198 และต่ำสุด = 56.7254

ส่วนโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ม.เกษตร รับนักเรียนทุกหลักสูตร ไม่ได้กำหนด GPAX ขั้นต่ำ แต่จะมีการนำ GPAX มาใช้คำนวณคะแนน โดยมีน้ำหนักคะแนน 10% และวิชาที่ต้องสอบ คือ TGAT 30%, A-Level คณิต 1 10% เคมี 20% และชีวะ 30% ค่ะ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สัตวแพทย์ รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์ อาจารย์ในสถานศึกษา นักวิจัยที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ รักษา และดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นต้นค่ะ

สิ่งที่พี่เอาข้อมูลมาสรุปให้ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ อย่างที่พี่เคยบอกตลอด เมื่อเราเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแล้วมีความรู้แล้ว เราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์และต่อยอดสิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมายตามที่ใจเราต้องการเลยนะคะ

พอน้อง ๆ รู้แล้วว่าอยากเข้าคณะอะไร และคณะที่น้อง ๆ อยากเข้าต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ก็อย่าลืมวางแผนการเรียนกันด้วยนะคะน้อง ๆ พี่มั่นใจว่าถ้าน้อง ๆ เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่น ๆ รับรองว่าน้อง ๆ ต้องสอบติดกันแน่นอนค่ะ และสำหรับน้อง ๆ และผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ และอยากเรียนสดกับติวเตอร์ตัวต่อตัว พี่ขอฝาก Uniprep Tutor ไว้ด้วยนะคะ นอกจากจะเป็นสถาบันกวดวิชาแล้ว เรายังมีระบบโค้ชส่วนตัวที่ช่วยดูแลน้อง ๆ คอยช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และจะช่วยให้น้อง ๆ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ สามารถแอดไลน์มาปรึกษาได้ที่ @unipreptutor นะคะ แล้วเจอกันบทความหน้านะคะ