บทความนี้พี่ตั้งใจเขียนมาเพื่อน้อง ๆ #DEK68 รวมถึงน้อง ๆ ม.ปลาย ทุกคน ที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-Level น้องคนไหนอยากได้คะแนนเยอะ ๆ ห้ามพลาดบทความนี้ ในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยผ่านสนามสอบ A-Level มาแล้ว ขอยกให้ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ ขึ้นหิ้งเป็นหนึ่งในวิชาปราบเซียน ต้องอาศัยไหวพริบ ความรู้ ความเข้าใจ ที่สำคัญที่สุดคือความขยัน โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบ A-Level แบบนี้ การฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้โจทย์ผ่านตาให้ได้มากที่สุด เมื่อถึงเวลาลงสนามจริงจะได้บริหารจัดการเวลาได้ ทำข้อสอบให้ได้ครบทุกข้อทันเวลา และต้องได้คำตอบที่ถูกต้องด้วย?สำหรับใครที่ยังจับจุดไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี บทไหนที่เป็นบทที่สามารถเก็บคะแนนได้ บทไหนออกสอบบ่อย วันนี้พี่มีคำตอบ ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

3 ข้อควรรูู้ ก่อนสอบ A-Level คณิตศาสตร์

  • ความพิเศษเฉพาะอย่างหนึ่งของข้อสอบ A-Level คณิต ที่น้อง ๆ ต้องรู้ก่อนลงสนามก็คือ ในวิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ นั่นก็คือ A-Level คณิต 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม) และ A-Level คณิต 2 (พื้นฐาน) คำถามต่อมาที่พบบ่อยคือ แล้วฉันต้องเลือกลงสอบฉบับไหน? คำตอบก็คือ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ทั้ง 2 ฉบับ หรือจะเลือกสอบแค่ฉบับใดฉบับหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของคณะที่น้อง ๆ ต้องการจะเข้าศึกษาต่อว่า ต้องใช้คะแนน A-Level คณิต 1 หรือ A-Level คณิต 2 ในการยื่น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เช็คให้ชัวร์ก่อนสมัครสอบนะคะ!!


  • สำหรับเวลาที่ใช้ในการสอบ A-Level ทั้ง 2 ฉบับ อยู่ที่ 90 นาที โดยข้อสอบจะมี 30 ข้อ (100 คะแนน) ทั้งนี้จะแบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ (ข้อละ 3 คะแนน) และ ข้อสอบอัตนัยหรือข้อสอบแบบเติมคำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน) บริหารเวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อให้ดี อย่าใช้เวลากับข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งนานเกินไป เลือกทำข้อที่มั่นใจก่อน เพื่อไม่ให้พลาดคะแนนสอบไปอย่างหน้าเสียดาย

  • สำหรับในปีนี้การสอบ A-Level คณิต 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม) จะจัดสอบในวันที่ 17 มีนาคม 2567 และ A-Level คณิต 2 (พื้นฐาน) จะสอบในวันที่ 18 มีนาคม 2567


เก็งแนวข้อสอบ A-Level คณิต 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม)

เนื่องจากข้อสอบ A-Level คณิต 1 มีจำนวนบทค่อนข้างเยอะ ทำให้น้องหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะเริ่มทบทวนเนื้อหาจากบทไหนก่อนดี บทไหนน่าเก็บคะแนน หรือเนื้อหาบทไหนที่ค่อนข้างยากต้องใช้เวลาทำความเข้าใจมากเป็นพิเศษ พี่ขอแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่ม เรียงลำดับตามความยากง่าย ดังนี้
1. กลุ่มบทที่ต้องเก็บคะแนน เนื้อหาไม่ยากมาก ทำคะแนนได้ง่ายกว่าบทอื่น ดังนั้น ในวันสอบถ้าเจอเนื้อหาในบทเหล่านี้ ให้เลือกทำก่อนเพื่อเก็บคะแนนได้เลย แอบกระซิบให้ใจชื้นว่า ถ้าสามารถทำข้อสอบกลุ่มนี้ได้ถูกครบทุกข้อ น้อง ๆ ก็ได้คะแนนเกินครึ่งของข้อสอบแล้วจ้า
– เซต
– ตรรกศาสตร์
– สถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็น
– ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
– จำนวนจริง
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
– เมทริกซ์
– แคลคูลัส

2. กลุ่มบทน่าเก็บคะแนน (ถ้ายังไหว) เป็นกลุ่มบทที่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์โจทย์ เนื่องจากข้อสอบจะเป็นแนวประยุกต์ความรู้จากเนื้อหาที่น้อง ๆ เคยเรียนมา เป็นกลุ่มบทที่มัสัดส่วนคะแนนค่อนข้างเยอะ (ประมาณ 30-35 คะแนน) และพี่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจแน่นอนค่ะ
– การนับและความน่าจะเป็น
– ลำดับและอนุกรม (รวมเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน)
– เวกเตอร์
– จำนวนเชิงซ้อน

3. กลุ่มบทปราบเซียน สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ชอบความท้าทาย อยากวัดความสามารถ และมีเวลาแนะนำให้เก็บคะแนนในกลุ่มนี้ไปด้วยเลย ถ้าทำได้คณะในฝันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ โดยกลุ่มนี้จะเป็นบทที่มีเนื้อหาเยอะ ข้อสอบแนวประยุกต์ ต้องใช้เวลาในการตีโจทย์ ทำความเข้าใจ และใช้เวลาในการหาคำตอบมากกว่าบทอื่น ๆ
– ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
– เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

เก็งแนวข้อสอบ A-Level คณิต 2 (พื้นฐาน)

สำหรับข้อสอบ A-Level คณิต 2 (พื้นฐาน) จะมีจำนวนบทไม่มาก และโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับ ข้อสอบ A-Level คณิต 1 แต่ก็ประมาทไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้อง ๆ ตั้งใจและเก็บคะแนนมาให้ได้มากที่สุด สำหรับน้องที่กำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือหรือฝึกทำโจทย์อยู่ พี่ขอแนะนำให้เก็บคะแนนเรียงตามกลุ่มดังนี้ โดยพี่จะขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบท ตามระดับความยาก

1. กลุ่มบทที่ต้องเก็บ ดูจากข้อสอบเก่า ๆ กลุ่มบทเล่านี้ถือว่าเป็นบทที่น่าเก็บคะแนนที่สุด เนื่องจากเนื้อหาไม่ซับซ้อนมาก มีจำนวนข้อเยอะ และมีสัดส่วนคะแนนเยอะด้วย ถ้าเจอข้อสอบในกลุ่มบทนี้ก็ให้รีบทำก่อน แล้วเก็บคะแนนสอบไปเลยจ้า
– เซต
– ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
– สถิติ
– เลขยกกำลัง
– การนับเบื้องต้น
– ความน่าจะเป็น

2. กลุ่มบทฝึกหน่อยทำได้แน่ เพื่อเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด พี่ขอเชียร์ให้น้อง ๆ ฝึกทำโจทย์ในกลุ่มบทนี้ด้วย อาจจะต้องใช้เวลาคิดมากกว่ากลุ่มบทแรก แต่ไม่ยากเกินความสามารถน้อง ๆ แน่นอนค่ะ โดยแบ่งออกเป็น 3 บท ดังนี้
– ฟังก์ชัน
– ลำดับและอนุกรม
– ดอกเบี้ยและมูลค่าเงิน

โค้งสุดท้ายแล้ว ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจฝึกทำโจทย์ให้เต็มที่ ใช้เทคนิคหรือสูตรลัดแบบที่พี่ ๆ ติวเตอร์จาก uniprep ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนของพี่คว้าคะแนน A-Level มาได้เยอะ ใครได้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมเอามาอวดพี่ ๆ และ เพื่อน ๆ ให้ร่วมยินดีกันด้วยนะคะ?ส่วนน้อง ๆ รุ่นต่อไปที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบ A-Level อยู่ แนะนำให้มาลองเรียนกับ uniprep ได้เลย ที่นี่มีคอร์สให้เลือกเรียนตามความต้องการ ติวสนุก เรียนสบาย เข้าใจง่าย สไตล์พี่สอนน้อง