ชีววิทยา

วิชา ชีวะ ม.4 เทอม 1

3,950฿

20 lessons
เพิ่มคอร์สโปรด

วิชา ชีววิทยา

ครูผู้สอน : ดร. วงศืรวี พาณิชย์วรกุล (พี่พีช)


ดูประวัติเพิ่มเติม

รายละเอียดคอร์ส

รหัสวิชา: BO411

คอร์ส: วิชา ชีววิทยา ชุด กลุ่มพื้นฐานทางชีววิทยา

กลุ่มวิชา: ชีววิทยา เนื้อหาม.ปลาย

เป้าหมาย: ปูพื้นฐานวิชาชีววิทยาอย่างละเอียด และเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด

สิ่งที่น้องจะได้รับจากคอร์ส

  • เนื้อหาที่ละเอียด เข้มข้น ทุกบทเรียนของคอร์ส
  • การสอนที่เข้มข้น รวมถึง part สอนตะลุยโจทย์ คลอบคลุมการข้อสอบในห้องเรียน รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • แบบทดสอบหลังเรียน ทุกเนื้อหาการเรียน
  • การสอบกลางภาค และปลายภาคของคอร์สเรียน
  • คำแนะนำในการเรียน


เนื้อหาในคอร์ส

เอกสารบทที่ 1

EP1 : การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

Post Test : EP1 : การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

EP2 : ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

Post Test : EP2 : ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

EP3 : ตะลุยโจทย์ การศึกษาชีววิทยา

Post Test : EP3 : ตะลุยโจทย์ การศึกษาชีววิทยา

เอกสารบทที่ 2

EP4 : วิตามิน เกลือแร่ น้ำ

Post Test : EP4 : วิตามิน เกลือแร่ น้ำ

EP5 : คาร์โบไฮเดรต Part 1

Post Test : EP5 : คาร์โบไฮเดรต Part 1

EP6 : คาร์โบไฮเดรต Part 2

Post Test : EP6 : คาร์โบไฮเดรต Part 2

EP7 : โปรตีน (Protein)

Post Test : EP7 : โปรตีน (Protein)

EP8 : ลิพิด (Lipid)

Post Test : EP8 : ลิพิด (Lipid)

EP9 : นิวคลีอิก (Nucleic)

Post Test : EP9 : นิวคลีอิก (Nucleic)

EP10 : ปฏิกริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต part 1

Post Test : EP10 : ปฏิกริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต part 1

EP11 : ตะลุยโจทย์เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 1

Post Test : EP11 : ตะลุยโจทย์เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 1

EP12 : ตะลุยโจทย์เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 2

Post Test : EP12 : ตะลุยโจทย์เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต Part 2

EP13 : กล้องจุลทรรศน์

Post Test : EP13 : กล้องจุลทรรศน์

EP14 : โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ part 1

Post Test : EP14 : โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ part 1

EP15 : โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ part 2

Post Test : EP15 : โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ part 2

EP16 : การลำเลียงสารเข้า ออก นอกเซลล์

Post Test : EP16 : การลำเลียงสารเข้า ออก นอกเซลล์

EP17 : การหายใจระดับเซลล์ Part 1

Post Test : EP17 : การหายใจระดับเซลล์ Part 1

EP18 : การหายใจระดับเซลล์ Part 2

Post Test : EP18 : การหายใจระดับเซลล์ Part 2

EP19 : การแบ่งเซลล์

Post Test : EP19 : การแบ่งเซลล์

EP20 : ตะลุยโจทย์เรื่องเซลล์และการทำงานของเซลล์

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)

คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนต้องเข้าเรียนทีละบทเรียน เริ่มจากบทที่ 1 เป็นต้นไป ไม่สามารถกดข้ามเรียนในบทถัดไปได้ หรือ บทเรียนอื่นได้ หากยังเรียนไม่จบ

เมื่อเรียนจบผู้เรียนต้องเข้าทำ Post Test ภายใน 24 ชั่วโมง นับเวลาหลังจากเรียนจบ หากยังไม่ได้ทำข้อสอบ Post Test จะไม่สามารถเข้าเรียนในบทถัดไปได้

กรณีสอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 - 3 จะยังสามารถเข้าเรียนในบทเรียนถัดไปได้ กรณีสอบไม่ผ่านครั้งที่ 4 จะไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าเรียนใน Section สุดท้ายของคอร์สเรียน คือ Homework with zoom เพื่อมาเรียน live สด พบครู เพื่อปลดล็อคในการเข้าเรียนบทถัดไปได้อ

ได้คะแนน 60% หรือ เกรด 2 ขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน

ชั่วโมงการเรียนจะนับเวลาเริ่มต้นจากที่น้องเรื่มเข้ามาเรียนวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรกจนครบจำนวนชั่วโมงที่ครูสอนจบ

Homework คือ คลาสติวพิเศษสำหรับน้องที่สอบ Post test ไม่ผ่าน ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครูจะทำการติวพิเศษให้พร้อมการบ้านอีก 1 ชุด

นักเรียนต้องเข้าเรียนคลาสพิเศษ Homework และทำข้อสอบ Post test อีก 1 ชุด โดยต้องทำให้ผ่าน 60% ขึ้นไปหรือ เกรด 2 นักเรียนจึงจะสามารถเรียนเนื้อหาถัดไปได้

นักเรียนจะไม่สามารถสอบ Post test เนื้อหานั้นๆได้ และจะไม่ได้สิทธิ์เรียนเนื้อหาถัดไป

นักเรียนสามารถแคปรูปเนื้อหาหรือโจทย์ปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ พร้อมคำถาม และพิมพ์ลงในช่อง Q&A ทางครู Uniprep จะเข้ามาตอบปัญหาภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติอต่อพี่แอดมิน Uniprep ที่ Line: @unipreptutor