ฟิสิกส์

วิชา ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

3,950฿

17 lessons
เพิ่มคอร์สโปรด

วิชา ฟิสิกส์

ผู้สอน นาย วัฒนภัทร คําวรรณาบูลย์ (พี่โบ๊ท)


ดูประวัติเพิ่มเติม

รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส:วิชา   ฟิสิกส์เนื้อหาม.ปลาย ชุด กลุ่มพื้นฐานทางฟิสิกส์ 

กลุ่มวิชา:ฟิสิกส์ เนื้อหาม.ปลาย

เป้าหมาย:ปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์อย่างละเอียด และเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด

สิ่งที่น้องจะได้รับจากคอร์ส

  • เนื้อหาที่ละเอียด เข้มข้น ทุกบทเรียนของคอร์ส
  • การสอนที่เข้มข้น รวมถึง part สอนตะลุยโจทย์ คลอบคลุมการข้อสอบในห้องเรียน รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • แบบทดสอบหลังเรียน ทุกเนื้อหาการเรียน
  • การสอบกลางภาค และปลายภาคของคอร์สเรียน
  • คำแนะนำในการเรียนเนื้อหาในคอร์ส

เอกสารบทที่ 1

EP1 : ธรรมชาติของฟิสิกส์

EP2 : การวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์

EP3 : การทดลองทางฟิสิกส์ คำอุปสรรค เลขนัยสำคัญ

EP4 : ตะลุยโจทย์ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

EP5 : การกระจัดและระยะทาง

EP6 : อัตราเร็วและความเร็ว

EP7 : ความเร่ง

EP8 : กราฟการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

EP9 : สมการการเคลื่อนที่แนวตรง

EP10 : การตกแบบเสรี

EP11 : ตะลุยโจทย์การเคลื่อนที่แนวตรง

Ep.12 แรง

Ep.13 การหาแรงลัพธ์

Ep.14 มวลแรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

Ep.15 แรงเสียดทาน

Ep.16 แรงดึงดูดระหว่างมวล

Ep.17 ตะลุยโจทย์แรงและกฏการเคลื่อนที่

Post Test : Ep.17 ตะลุยโจทย์แรงและกฏการเคลื่อนที่

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)