เคมี

วิชา เคมี ม.4 เทอม 1

3,950฿

30 lessons
เพิ่มคอร์สโปรด

วิชาเคมี

ผู้สอน : นายวานนท์ ภู่อยู่ (พี่โอ๊ตทิว)


ดูประวัติเพิ่มเติม

รายละเอียดคอร์ส   วิชาเคมี 55 ชั่วโมง 

****นักเรียนสามารถเรียนได้ 6 เดือนเท่านั้น****

รหัสวิชา: CH411

คอร์ส: วิชาเคมี ชุด แบบจำลองอะตอม, ธาตุและตารางธาตุ, พันธะเคมี

กลุ่มวิชา: เคมี เนื้อหาม.ปลาย 

เป้าหมาย: ปูพื้นฐานวิชาเคมีอย่างละเอียด และเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด

สิ่งที่น้องจะได้รับจากคอร์ส

  • เนื้อหาที่ละเอียด เข้มข้น ทุกบทเรียนของคอร์ส
  • การสอนที่เข้มข้น รวมถึง part สอนตะลุยโจทย์ คลอบคลุมการข้อสอบในห้องเรียน รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • แบบทดสอบหลังเรียน ทุกเนื้อหาการเรียน 
  • การสอบกลางภาค และปลายภาคของคอร์สเรียน 
  • คำแนะนำในการเรียน

เนื้อหาในคอร์ส

Preview

เอกสารบทที่ 1

เอกสารเพิ่มเติม EP3

เอกสารเพิ่มเติม EP4

เอกสารเพิ่มเติม EP5

เอกสารเพิ่มเติม EP6

EP1 : แบบจำลองอะตอม

EP2 : แบบจำลองอะตอม : บทเพิ่มเติมของทอมสัน

EP.3 บทเพิ่มเติมของโบห์ร Part 1

EP.4 บทเพิ่มเติมของโบห์ร Part 2

Ep.6: Obital & Quantum number Part 2

EP7 : ตะลุยโจทย์แบบจำลองอะตอม

เอกสารบทที่ 2

เอกสารเพิ่มเติม EP8

เอกสารเพิ่มเติม EP9

เอกสารเพิ่มเติม EP11

เอกสารเพิ่มเติม EP12

EP8 : ความเป็นมาของตารางธาตุ ตารางธาตุ, ขนาดอะตอม,ขนาดไอออน

EP9 : IE,EA,EN

EP10 : ความเป็นโลหะ/อโลหะ, ความเป็นกรดเบส

EP11 : เลขออกซิเดชั่น

EP12 : สมบัติการะลายน้ำ, ธาตุหมู่ IA , IIA , VIIA , VIIIA

EP13 : ธาตุกัมมันตรังสี และครึ่งชีวิต part 1

EP14 : ธาตุกัมมันตรังสี และครึ่งชีวิต part 2

EP15 : ตะลุยโจทย์ธาตุและตารางธาตุ

เอกสารบทที่ 3

EP16 : พันธะโลหะ, การเขียนชื่อสูตร อ่านชื่อของสารประกออบไอออนิก

EP17 : Born harber cycle part 1

EP18 : Born harber cycle part 2

EP19 : สมบัติการละลายน้ำและสารประกอบไอออนิก

EP20 : การเขียนสูตรและอ่านชื่อสารประกอบ โควาเลนต์ทั่วไป

EP21 : การเขียนชื่อสูตรและอ่านชื่อ สารประกอบ Hydrocarbon Part 1

EP22 : การเขียนชื่อสูตรและอ่านชื่อ สารประกอบ Hydrocarbon Part 2

EP23 : การเขียนชื่อสูตรและอ่านชื่อ สารประกอบประเภทกรดและ Oxygen ล้อมรอบ

EP24 : การทำนายปฏิกิริยาจากการ คำนวณพลังงานพันธะ

EP25 : สภาพขั้วและโมเลกุล

EP26 : รูปร่างโมเลกุล Part 1

EP27 : รูปร่างโมเลกุล Part 2

EP28 : VB theory, Crystal field theory

EP29 : Molecular obital

EP30 : ตะลุยโจทย์พันธะเคมี

Post Test : EP30 : ตะลุยโจทย์พันธะเคมี

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)

คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนต้องเข้าเรียนทีละบทเรียน เริ่มจากบทที่ 1 เป็นต้นไป ไม่สามารถกดข้ามเรียนในบทถัดไปได้ หรือ บทเรียนอื่นได้ หากยังเรียนไม่จบอ

เมื่อเรียนจบผู้เรียนต้องเข้าทำ Post Test ภายใน 24 ชั่วโมง นับเวลาหลังจากเรียนจบ หากยังไม่ได้ทำข้อสอบ Post Test จะไม่สามารถเข้าเรียนในบทถัดไปได้

กรณีสอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 - 3 จะยังสามารถเข้าเรียนในบทเรียนถัดไปได้ กรณีสอบไม่ผ่านครั้งที่ 4 จะไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าเรียนใน Section สุดท้ายของคอร์สเรียน คือ Homework with zoom เพื่อมาเรียน live สด พบครู เพื่อปลดล็อคในการเข้าเรียนบทถัดไปได้

ได้คะแนน 60% หรือ เกรด 2 ขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน

ชั่วโมงการเรียนจะนับเวลาเริ่มต้นจากที่น้องเรื่มเข้ามาเรียนวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรกจนครบจำนวนชั่วโมงที่ครูสอนจบ

Homework คือ คลาสติวพิเศษสำหรับน้องที่สอบ Post test ไม่ผ่าน ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครูจะทำการติวพิเศษให้พร้อมการบ้านอีก 1 ชุด

นักเรียนต้องเข้าเรียนคลาสพิเศษ Homework และทำข้อสอบ Post test อีก 1 ชุด โดยต้องทำให้ผ่าน 60% ขึ้นไปหรือ เกรด 2 นักเรียนจึงจะสามารถเรียนเนื้อหาถัดไปได้

นักเรียนจะไม่สามารถสอบ Post test เนื้อหานั้นๆได้ และจะไม่ได้สิทธิ์เรียนเนื้อหาถัดไป

นักเรียนสามารถแคปรูปเนื้อหาหรือโจทย์ปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ พร้อมคำถาม และพิมพ์ลงในช่อง Q&A ทางครู Uniprep จะเข้ามาตอบปัญหาภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติอต่อพี่แอดมิน Uniprep ที่ Line: @unipreptutor