คณิตศาสตร์

วิชา คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

3,950฿

28 lessons
เพิ่มคอร์สโปรด

รายละเอียดคอร์ส  วิชาคณิตศาสตร์ 52 ชั่วโมง 

****นักเรียนสามารถเรียนได้ 6 เดือนเท่านั้น****

รหัสวิชา: MT411

คอร์ส: วิชาคณิตศาสตร์ ชุด เซต,ตรรกศาสตร์,ระบบจำนวนจริง,เลขยกกำลัง 

กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์ เนื้อหาม.ปลาย 

เป้าหมาย: ปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์อย่างละเอียด และเพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด


สิ่งที่น้องจะได้รับจากคอร์ส

- เนื้อหาที่ละเอียด เข้มข้น ทุกบทเรียนของคอร์ส

- การสอนที่เข้มข้น รวมถึง part สอนตะลุยโจทย์ คลอบคลุมการข้อสอบในห้องเรียน รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- แบบทดสอบหลังเรียน ทุกเนื้อหาการเรียน 

- การสอบกลางภาค และปลายภาคของคอร์สเรียน 

- คำแนะนำในการเรียน 


เนื้อหาในคอร์ส

Preview

เอกสารบทที่ 1

EP1 : การเขียนเซต เซตว่าง เซตจำกัด

EP2 : สมาชิกของเชต สับเซตและเพาว์เวอร์เซต

EP3 : แผนภาพ การกระทำของเซต

EP4 : จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

EP5 : ตะลุยโจทย์เรื่องเซต

เอกสารบทที่ 2

EP6 : ประพจน์

EP7 : การเชื่อมประพจน์

EP8 : ตารางค่าความจริง

EP9 : สมมูลและรูปแบบอย่างง่าย

EP10 : อ้างเหตุผล

EP11 : สัจนิรันด์

EP12 : ตัวบ่งประมาณ

EP13 : ตะลุยโจทย์เรื่องตรรกะศาสตร์

เอกสารบทที่ 3

EP14: สมบัติต่างๆของระบบจำนวนจริง

EP.15: การสร้างเครื่องหมายใหม่

Ep.16: พหุนาม

Ep.17: การแยกตัวประกอบพหุนาม

Ep.18 การหารพหุนามและการหารสังเคราะห์

Ep.19 ทฤษฎีเศษพหุนาม

Ep.20:อสมการตัวแปรเดียว

Ep.21 ค่าสัมบูรณ์

Ep.22: สมการ อสมการ ค่าสมบูรณ์

Ep.23 ตะลุยโจทย์ ระบบจำนวนจริง

เอกสารบทที่ 4

EP.24 เลขยกกำลัง สมบัติของเลขยกกำลัง

EP.25 รากที่ n และ การบวกลบคูณหาร เลขที่ n

EP.26 สมการรูทและสมการเลขชี้กำลัง

Ep27 ตะลุยโจทย์เลขยกกำลัง

Post Test : Ep27 ตะลุยโจทย์เลขยกกำลัง

รีวิวจากผู้เรียน

ความคิดเห็น (0)

คำถามที่พบบ่อย

นักเรียนต้องเข้าเรียนทีละบทเรียน เริ่มจากบทที่ 1 เป็นต้นไป ไม่สามารถกดข้ามเรียนในบทถัดไปได้ หรือ บทเรียนอื่นได้ หากยังเรียนไม่จบ

เมื่อเรียนจบผู้เรียนต้องเข้าทำ Post Test ภายใน 24 ชั่วโมง นับเวลาหลังจากเรียนจบ หากยังไม่ได้ทำข้อสอบ Post Test จะไม่สามารถเข้าเรียนในบทถัดไปได้

กรณีสอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 1 - 3 จะยังสามารถเข้าเรียนในบทเรียนถัดไปได้ กรณีสอบไม่ผ่านครั้งที่ 4 จะไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าเรียนใน Section สุดท้ายของคอร์สเรียน คือ Homework with zoom เพื่อมาเรียน live สด พบครู เพื่อปลดล็อคในการเข้าเรียนบทถัดไปได้

ได้คะแนน 60% หรือ เกรด 2 ขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน

ชั่วโมงการเรียนจะนับเวลาเริ่มต้นจากที่น้องเรื่มเข้ามาเรียนวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรกจนครบจำนวนชั่วโมงที่ครูสอนจบ

Homework คือ คลาสติวพิเศษสำหรับน้องที่สอบ Post test ไม่ผ่าน ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครูจะทำการติวพิเศษให้พร้อมการบ้านอีก 1 ชุด

นักเรียนต้องเข้าเรียนคลาสพิเศษ Homework และทำข้อสอบ Post test อีก 1 ชุด โดยต้องทำให้ผ่าน 60% ขึ้นไปหรือ เกรด 2 นักเรียนจึงจะสามารถเรียนเนื้อหาถัดไปได้

นักเรียนจะไม่สามารถสอบ Post test เนื้อหานั้นๆได้ และจะไม่ได้สิทธิ์เรียนเนื้อหาถัดไป

นักเรียนสามารถแคปรูปเนื้อหาหรือโจทย์ปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ พร้อมคำถาม และพิมพ์ลงในช่อง Q&A ทางครู Uniprep จะเข้ามาตอบปัญหาภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติอต่อพี่แอดมิน Uniprep ที่ Line: @unipreptutor