1. ใ่ส่ประวัติการศึกษาให้โดดเด่น

349693382_696663838897733_7990465648197121572_n.jpg


2. ใ่ส่ภาพกิจกรรมทั้งหมดรวบรวมให้ได้มากที่สุด?

349471018_745890180607830_3583358903053562342_n.jpg3.หากิจกรรมใส่พอร์ต

349355630_2541495809351117_3261380092954198870_n.jpg4. มีเกียรติบัตรอะไร ใส่มาให้หมด

349297857_948104123094081_8130242411101369609_n.jpg


🔶การเรียนที่ Uniprep tutor เหมาะกับใคร❓


✅นักเรียนที่ต้องการสอบเพื่อเพิ่มเกรดในโรงเรียน ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

✅นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และต้องการวางแผนการเรียนที่ถูกต้อง

✅นักเรียนที่ขาดข้อมูลเพื่อวางแผนและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พี่ๆ Uniprep พร้อมให้คำปรึกษา?

✅สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลา และเป็นเรื่องยากในการค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมสอบให้กับลูกๆ พี่ๆ Uniprep จะดูแลแทนให้?

🔶สิ่งที่น้องๆจะได้รับ เมื่อสมัครเรียนกับ Uniprep

✅ข้อมูลคณะ + มหาวิทยาลัย เป้าหมาย สำหรับการวางแผนการเรียนเพื่อเตรียมสอบให้พร้อมที่สุด?

✅ทีมครูวิชาการ ที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่จะช่วยน้องติววิชาที่น้องไม่ถนัด หรือ ไม่ผ่านการทดสอบ

✅การรายงานผลการเรียนและการสอบ หลังจบคอร์ส และการประเมินผลการเรียน เพื่อวางแผนในระยะยาว?

✅ระบบคอร์สออนไลน์ ที่เข้มข้นที่สุด วัดผลได้จริง จากแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) และผลคะแนนสอบแบบ real time

✅ระบบ Homework Live สำหรับน้องๆที่ไม่ผ่านการสอบหลังเรียน (Post test)

🛎️วิชาที่เปิดสอน?

✅เนื้อหามัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วิชา คณิตศาสตร์?

วิชา ฟิสิกส์

วิชา ชีววิทยา

วิชา เคมี

วิชา ภาษาอังกฤษ

✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรภาษาไทย)

O-NET

TGAT

TPAT 1-5

A - level ครบทุกวิชา ได้แก่ A - level คณิตศาสตร์ A-level ฟิสิกส์ A - level เคมี A - level ชีววิทยา A - level ภาษาอังกฤษ A - level ไทย A - level สังคม?

✅เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS (หลักสูตรอินเตอร์)

IELTS ครบทุก Part : Speaking, Reading, Writing, Listening

CU TEP

TUGET

📞สามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ @unipreptutor หรือ ทัก Inbox ที่เพจ Uniprep tutor กวดวิชาออนไลน์

📍สามารถสมัครเรียนได้ที่ www.unipreptutoronline.com